Conducere

Consiliul director

Marius Ignătescu – Președinte
Ioan Seicean – Vicepreședinte
Andrea Simon – Secretar general

Structura organizațională

Departamentul de Comunicare

Director departament: –

Departamentul de Comunicare are ca obiectiv promovarea proiectelor desfășurate de Asociația Descoperă. De asemenea, departamentul de Comunicare are ca atribuții menținerea unor parteneriate constructive între Asociația Descoperă și alte ONG-uri sau parteneri, stabilirea unor bune relații cu publicul, rezolvarea problemelor de comunicare, anticiparea reacțiilor opiniei publice și analiza feedback-ului, monitorizarea presei și relația cu mass-media.

În plus, departamentul se ocupă și de îmbunătățirea imaginii Asociației Descoperă prin dezvoltarea strategiilor de promovare atât online cât și offline. Membrii departamentului sunt responsabili cu realizarea materialelor grafice pentru diferitele proiecte și actualizarea paginii de Facebook.

Departamentul de Proiecte

Director departament: –

Departamentul de Proiecte se ocupă de inițierea proiectelor (formularea obiectivelor și scopurilor specifice), planificarea și dezvoltarea acestora, execuția propriu-zisă a proiectelor, feedback-ul și finalizarea lor.

Departamentul de Proiecte are nevoie de implicarea tuturor membrilor Asociației, toate celelalte departamente lucrând pentru organizarea cu succes a proiectelor și conferințelor Descoperă. Membrii departamentului de Proiecte se ocupă nu numai de organizarea proiectelor stabilite, ci și de inițierea unor proiecte noi, de dezvoltarea continuă a activității Asociației Descoperă.

Departamentul de Resurse Umane

Director departament: –

Departamentul de Resurse Umane se ocupă cu recrutarea, formarea și verificarea continuă a activităților membrilor asociației. Departamentul asigură buna comunicare între toți membrii asociației, medierea oricăror conflicte între aceștia, precum și observarea activității fiecărui membru în parte și sesizarea conducerii Asociației atunci când un membru nu își îndeplinește atribuțiile ce i-au fost acordate sau nu participă la ședințe.

Departamentul de Resurse Umane evaluează cunoștințele și aptitudinile tuturor membrilor asociației în vederea repartizării acestora în cel mai potrivit departament.

Directorul de Resurse Umane îi va asista pe ceilalți directori în organizarea departamentelor, în gestionarea informațiilor legate de membri și în schimbările organizatorice pe care le vor realiza.

De asemenea, membrii departamentului se ocupă continuu de organizarea unor activități de teambuilding, de integrare a membrilor noi, de crearea cadrului potrivit dezvoltării fiecărui membru în parte.

Departamentul Financiar

Director departament: –

Departamentul Financiar are ca scop crearea sau menținerea parteneriatelor cu diferite companii, instituții sau organizații, de a asigura resursele financiare necesare desfășurării activității și prin expunerea vizibilă a cheltuielilor efectuate pentru o transparență maximă la nivelul asociației.

Departamentul Financiar se va ocupa de colectarea cotizațiilor de la membrii, de colectarea taxelor aferente eliberării actelor și documentelor destinate membrilor și de eliberarea chitanțelor pentru toate sumele de bani încasate.

Departamentul Financiar are responsabilitatea de a distribui, urmări completarea formularelor 2% și trimiterea lor până la data limită convenită de lege. Totodată, departamentul Financiar va încerca să găsească oportunități de autofinanțare, pe care le va împărtăși conducerii.

Departamentul IT

Director departament: –

Departamentul de IT are obligația de a realiza și reactualiza site-urile web ale asociației, de a asigura buna funcționare a site-urilor și a serverelor.

De asemenea, departamentul de IT este implicat în realizarea de site-uri sau aplicații pentru proiectele și evenimentele asociației.