Act constitutiv

ACT CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI “DESCOPERĂ”

A) ASOCIAȚIA DESCOPERĂ se înființează ca persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ai cărei membri fondatori sunt:

1. Marius Ignătescu

2. Ioan Seicean

3. Andrea Simon

B) Denumirea asociației este “Asociația Descoperă”, denumire rezervată prin dovada disponibilității denumirii cu numărul 168837 din 15.06.2018 eliberată de către Ministerul Justiției – Serviciul de comunicare și relații publice.

C) Scopul Asociației Descoperă este de a organiza, promova și a sprijini activitățile științifice, culturale și educaționale din diverse domenii.

Pentru realizarea scopului declarat, Asociația își propune realizarea următoarelor activități:
• Realizarea și editarea de publicații, pliante, afișe, broșuri, documente audio-vizuale, programe informatice și alte materiale informative.
• Realizarea și editarea de cărți, reviste, periodice, articole sau alte materiale în scopul promovării cercetării științifice și a educației.
• Inițierea și derularea de programe și proiecte cu caracter educațional și colaborări cu instituții educaționale și ONG-uri.
• Promovarea unei educații moderne și sprijinirea cercetării în România și a reformei din educație și cercetare.
• Acordarea de premii, diplome onorifice sau alte distincții.
• Dezvoltarea unor activități economice proprii în vederea autofinanțării.
• Organizarea de colocvii, conferințe și work-shop-uri precum și alte manifestări (dezbateri publice, tabere de creație) în domenii științifice diferite (precum fizica, paleontologia, biologia, astronomia etc.)
• Organizarea de activități și acțiuni caritabile și filantropice.
• Activități de voluntariat în scopuri educaționale și sociale.
• Amenajarea, închirierea sau construirea de spații pentru desfășurarea activităților.
• Acționarea în vederea accesării de fonduri publice sau private, din țară sau din străinătate pentru realizarea proiectelor propuse.
• Alte activități care să contribuie la realizarea scopului propus.

D) Sediul Asociației Descoperă este în Municipiul Sibiu, B-dul Vasile Milea, bl. 3, sc. B, ap. 40, Jud. Sibiu, România.

E) Durata de funcționare a “Asociației Descoperă” este pe termen nedeterminat.

F) Patrimoniul de la data constituirii Asociației Descoperă este format din activul inițial al Asociației, alcătuit din aportul în bani al asociaților, în valoare totală de 300 lei.

G) Componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale asociației este:

Adunarea Generală:
1. Marius Ignătescu
2. Ioan Seicean
3. Andrea Simon

Consiliul Director:
1. Marius Ignătescu – președinte;
2. Ioan Seicean – vicepreședinte;
3. Andrea Simon – secretar general;

Organul de control al activității economico-financiare a Asociației este Cenzorul. Acestă funcție va rămâne neocupată până când Asociația nu va depăși 15 membri.

H) Noi, membrii fondatori ai Asociației Descoperă, îl împuternicim pe dl. Ignătescu Marius să acționeze în numele nostru și pentru noi, să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice, înscrierea asociației în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, obținerea avizelor necesare precum și să semneze orice acte modificatoare ale actului constitutiv și statutului asociației, modificări impuse de instanța judecătorească competentă, să deschidă conturi bancare pentru asociație, să reprezinte asociația în fața instituțiilor bancare, precum și în fața oricăror alte instituții, persoane fizice și juridice, semnăturile acestuia fiindu-ne pe deplin opozabile.

MEMBRI FONDATORI:

Marius Ignătescu
Ioan Seicean
Andrea Simon