Adeziune

Înscrierea ca membru al Asociației Descoperă se face pe bază de cerere individuală către Președinte. Poate deveni membru orice persoană fizică, din țară sau din străinătate, care aderă la prezentul Statut și la obiectivele Asociației Descoperă. Pot deveni membri și persoanele care sprijină și promovează activitatea Asociației Descoperă în orice fel.

Cererea trebuie să fie însoțită și de un curriculum vitae. Cererea este aprobată de către Consiliul Director numai după ce au fost verificate condițiile prevăzute în Statut.

Pentru a deveni membru al Asociației Descoperă, vă rugăm să completați cererea de mai jos și să o expediați prin e-mail la adresa: marius [at] descopera.org.

Achitarea cotizației va fi urmată de eliberarea unei adeverințe doveditoare. Vă rugăm să achitați cotizația numai după ce primiți confirmarea adeziunii. Cotizația de membru trebuie să fie achitată înainte de data de 15 ianuarie a fiecărui an și este în valoare de 50 RON.

Plata cotizației se realizează fie direct către Secretarul General, fie prin transfer bancar în contul deschis pe numele Asociației Descoperă. Vă rugăm să adăugați, la depunere, mențiunea „Cotizație anuală” pentru a identifica obiectul plății dumneavoastră.

Cotizația anuală poate fi achitată în contul:
IBAN: RO18RNCB0227162859450001
SWIFT: RNCBROBU
Beneficiar: Asociația Descoperă
Banca: BCR
Cont în RON
Codul de identificare fiscală (CIF): 40707125

Click pentru a descărca Cererea de Adeziune.